In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. De FIOD geeft in zijn jaarbericht aan dat er steeds meer sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.

Medewerkers van de FIOD richten zich steeds vaker op de facilitators en bedenkers van financiële fraude. Daarnaast zetten zij in op moderne technologie. En ook is de internationale samenwerking in een hoog tempo verbeterd.

Facilitators en financiële fraude
Ook crimineel geld vindt zijn weg door financiële instellingen. Fiscaal dienstverleners zijn daar vaak bewust of onbewust bij betrokken. Door het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken bij dergelijke dienstverleners, krijgt de FIOD beter inzicht in de werkwijze van criminelen en hun dienstverleners.

Het uiteindelijke doel is het opsporen, bestrijden en afpakken van de grote financiële criminele geldstromen, waarbij financiële instellingen een zeer belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben.

Publiek-private samenwerking
Naast controle op het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, doet de FIOD een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van poortwachters zoals banken, financieel dienstverleners en accountants bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.

In 2018 is een thematische aanpak gestart voor het bestrijden van corruptie met daarbij een belangrijke rol voor de accountants. Bij terrorismefinanciering was al een effectieve samenwerking met banken gestart.

Financiële opsporing en ondermijnende criminaliteit
Onder ondermijnende criminaliteit verstaat de FIOD de criminaliteit die maatschappij-ontwrichtend werkt. De FIOD werkt mee in het ingezette offensief om deze criminaliteit te bestrijden. Dit kan ook door onderzoeken in te stellen naar het wegsluizen van de criminele verdiensten. Er ontstaat dan een directe link tussen bestrijding van maatschappij-ontwrichtende criminaliteit en de financiële criminaliteit.

Internationale samenwerking
In 2018 kreeg de internationale samenwerking een sterke impuls door de samenwerking in de J5. Dit is een samenwerking van de FIOD met zusterdiensten uit de UK, VS, Canada en Australië. Gezamenlijk sporen zij naar financiële dienstverleners die criminele geldstromen faciliteren en werken zij samen bij bestrijding van cyberfraude. Een 3e onderwerp is de samenwerking bij dataverzameling en -analyse met behulp van moderne technologie en tools.

Verwachtingen voor 2019
Ook in 2019 gaan de medewerkers van de FIOD door met het verrichten van fiscale en financiële strafrechtelijke onderzoeken. Zij richten zich daarbij vooral op facilitators en financiële dienstverleners. Dat doen zij in samenwerking met het OM, de Belastingdienst, de politie, de FIU en de internationale partners.

Lees meer
Meer informatie leest u in het bericht ‘Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de financiële opsporing’ op de internetpagina van de FIOD.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!