Afgelopen november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive – hierna: CSRD – aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over zaken als CO2-uitstoot, het sociaal kapitaal en de impact van het bedrijf op bijvoorbeeld biodiversiteit en mensenrechtenschending. Momenteel geldt voor een aantal bedrijven de NFRD al, de CSRD is een aanvulling hierop.

Onderstaand de data waarop de CSRD gaat gelden:

  • Voor alle bedrijven die nu al onder de NFRD vallen: 1 januari 2024
  • Voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen: 1 januari 2025
  • Voor beurgenoteerde mkb-bedrijven: 1 januari 2026

Heeft u wel een mkb-bedrijf, maar bent u niet beursgenoteerd? Dan wordt er voor u naar een lichtere variant van de CSRD gezocht. De lichtere variant is voor deze categorie beter uitvoerbaar.

Met de richtlijn CSRD verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. De CSRD verplicht om als verslaggevingsstelsel de European Sustainability Reporting Standards te gebruiken bij de duurzaamheidsrapportage. Het concept voor de standaard van de verslaggeving ligt bij de Europese Commissie. Uiterlijk 30 juni 2023 zullen de conceptstandaarden definitief worden.

Alle ondernemingen die aan de CSRD moeten voldoen, dienen hun jaarrekening en jaarverslag in Standard Business Reporting (SBR) te deponeren.

Vele bedrijven zullen een duurzaamheidsstrategie moeten opstellen. Op basis daarvan kunnen processen en systemen ingericht worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Bedrijven die vanaf 2026 te maken krijgen met CSRD moeten in 2024 alle benodigde informatie gaan verzamelen en de onderliggende processen inrichten. In 2025 kunnen ze dan de rapportage opmaken. Op die manier voldoet u op 1 januari 2026 aan de CSRD-richtlijn.

Stappen die essentieel zijn om te komen tot een betrouwbare en relevante rapportage zijn:

  • Aanwijzen verantwoordelijke functionaris
  • Duurzaamheidscriteria onderzoeken waaraan moet worden voldaan
  • Datakwaliteit en interne rapportage waarborgen
  • Opstellen en publiceren van een duurzaamheidsverslag aan de hand van de criteria

Naar verwachting zal er vanaf 1 juli 2023 een verslagstandaard komen. Aan de hand van deze standaard kunt u uw duurzaamheidsverslag maken.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!