Deze week hebben de accountmanagers en relatiebeheerders van de Belastingdienst zo'n 2000 fiscaal dienstverleners telefonisch benaderd met de vraag hoe zij kunnen helpen. Daarbij zijn vragen, knelpunten en ideeën geïnventariseerd.

In dit overzicht treft u van een aantal veelgestelde vragen het antwoord aan. Overige vragen kunnen nog niet worden beantwoord, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Om u een beeld te geven van de nog openstaande vragen worden deze hieronder ook weergegeven.

Beantwoorde vragen

 

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting

Kunnen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2019 (en eerder) aangepast worden?

Neevoorlopige aanslagen over eerdere jaren kunnen niet aangepast worden.

Geldt dit ook voor een reeds ingediende (geschatte) voorlopige aangiften IH en Vpb 2020?

Nee. Verwacht uw klant een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus en betaalt de klant nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kunt u deze wijzigen. De klant betaalt dan direct minder belasting. Verlaag daarvoor de inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die uw klant in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, dan betaalt de Belastingdienst het verschil terug. Mocht dit niet voldoende financiële verlichting bieden dan is het aanvragen van uitstel van betaling voor de voorlopige aanslag ook wel mogelijk is.

Omzetbelasting

Is versnelde teruggaaf van de omzetbelasting mogelijk?

Deze vraag is intern geadresseerd. De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheden om de gevolgen van het coronavirus met passende maatregelen op te vangen.

Actuele informatie lees je op www.belastingdienst.nl/corona.

Loonheffingen

Ik ben bang dat ik niet kan voldoen aan het tijdig indienen van de aangifte loonheffingen, ondanks de aandrang van de Belastingdienst om hieraan te voldoen.

We begrijpen dat werkgevers het op dit moment bijzonder moeilijk hebben en er veel geregeld moet worden. Toch willen we - juist nu - een beroep op u doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, hebben we uw hulp nodig.

Als u op tijd aangifte doet, beschikken de Belastingdienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar u als werkgever en al uw werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden recht op hebben. Daarom doen we een extra appel op u om tijdig uw aangifte te doen. Deze hoeft u als u uitstel van betaling aanvraagt nog niet te betalen.

Mocht aangifte doen op dit moment echt niet lukken? Vraag dan uitstel aan voor het doen van uw loonaangifte. Stuur in dat geval een schriftelijk verzoek voor uitstel van aangifte naar:

Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA Breda

Invorderingsvragen

Is versnelde deblokkering van de g-rekening mogelijk?

Nadere informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van deblokkering van de g-rekening volgt zo spoedig mogelijk.

Moet ik wachten op een naheffingsaanslag voordat ik uitstel van betaling aanvraag?

Uitstel van betaling kunt u inderdaad pas aanvragen na ontvangst van een naheffingsaanslag.

U volgt daarbij de volgende 3 stappen:

 1. U doet (loon)aangifte voor de uiterste aangiftedatum. Deze datum staat in het jaaroverzicht dat u in december van ons ontving. U hoeft de aangifte echter nog niet te betalen.
 2. Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum ontvangt u een naheffingsaanslag. De boete voor het niet op tijd betalen van uw aangifte hoeft u niet te betalen. U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Dit kunt u doen via een verzoek om uitstel met de vermelding dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Noem in uw brief in ieder geval het kenmerk van uw belastingaanslag. Stuur de brief naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen
 3. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij de invorderingsmaatregelen en wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. U krijgt in deze situatie automatisch 3 maanden uitstel. U hoeft hier niets voor te doen.

Nadat de Belastingdienst het verzoek voor uitstel heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen voor een periode van 3 maanden. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft hij niet te betalen.

Misschien is uitstel van betaling van 3 maanden te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige).

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken van vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij uw klant automatisch 3 maanden wordt opgeschort, nadat u een verzoek voor uitstel heeft ingediend. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige).

Kan ik ook automatisch uitstel van betaling voor latere aanslagen aanvragen?

Op een eenmalig verzoek krijgt uw klant uitstel van huidige - reeds opgelegde - en toekomstige aanslagen voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Waar moet ik een verzoek om uitstel van betaling naartoe sturen?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Hoe gaat de Belastingdienst om met de invorderingsrente?

Als uw klant een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Het is nog niet bekend of het verlaagde invorderingspercentage na 3 maanden blijft gelden.

Overig

Houdt de Belastingdienst vast aan de bestaande norm voor behoud van de zelfstandigenaftrek?

Op dit moment is geen sprake van nieuwe maatregelen en dus blijft het geldende recht bestaan. Het kabinet volgt voortdurend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en neemt waar nodig aanvullende maatregelen.

Openstaande vragen

Onderstaande vragen zijn intern in behandeling. De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheden om de gevolgen van het coronavirus met passende maatregelen op te vangen.

Op dit moment is geen sprake van nieuwe maatregelen en dus blijft het geldende recht bestaan. De Belastingdienst volgt voortdurend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en neemt waar nodig aanvullende maatregelen.

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting

 • Er moet nog aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2018 worden gedaan. De uiterste datum hiervan is 1 mei 2020. Dit lukt door drukte niet. Kan de uiterste termijn collectief worden opgeschoven?
 • Kunnen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2019 (en eerder) en 2020 aangepast worden?

Omzetbelasting

 • Opstellen van de btw-aangifte van het eerste kwartaal lukt niet vanwege het niet kunnen aanleveren van de administratie. Mag deze geschat of op nihil gezet worden?

Invorderingsvragen

 • Kunnen bestaande betalingsregeling worden aangepast, zodat deze ook 3 maanden langer lopen?
 • Kunnen betaalde bedragen op een voorlopige aanslag gestorneerd worden?
 • Wordt bij het verlenen van uitstel de automatische incasso stopgezet?

Betalingsonmacht

 • Wanneer moet ik, in relatie tot verzoek voor uitstel van betaling, een melding van betalingsonmacht doen?
 • Zou de melding van betalingsonmacht nu niet overbodig moeten zijn?
 • Kan ik voor meerdere klanten tegelijkertijd een melding van betalingsonmacht doen? Ook bij VOF’s en een fiscale eenheid voor de OB?

Erfbelasting

 • De tijdigheid van de aangifte erfbelasting komt in gedrang. Kan standaard extra uitstel worden gegeven?

Overig

 • Voor zzp’ers zijn er allerlei regelingen. De dga komt er slecht vanaf. Wat wordt er voor de dga geregeld?
 • Wat betreft het gebruikelijk loon: hoe ga ik om met omzetdalingen? Welke referentieperiode gebruik ik?
 • Geldt de 90% norm ook voor grensarbeiders?

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!