Het kabinet heeft besloten om zowel de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te verlengen. Beide regelingen maken deel uit van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat vorige week is gepresenteerd. U leest in dit bericht meer over de verlengingsduur en de al dan niet gewijzigde voorwaarden.

De Tozo wordt verlengd tot de zomer van 2021. Voor de TVL geldt een verlenging van 3 keer 3 maanden tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Hieronder gaan we per regeling dieper in op de (nieuwe) voorwaarden voor beide regelingen.

Tozo

De Tozo kent 2 voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud.

Beschikbare geldmiddelen

De nieuwe regeling kijkt (beperkt) naar de financiële middelen van de zelfstandige, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, blijft buiten beschouwing.

Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen niet hoger dan € 46.520 komen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Komt uw beschikbare geldmiddelen boven het genoemde bedrag, dan kan hij geen aanspraak (meer) maken op de Tozo.

Bredere oriëntatie op arbeidsmarkt

Ondernemers die de komende periode geen of voldoende inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, moeten zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen om coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden. Zij starten uiterlijk 1 januari 2021 met deze aanvullende dienstverlening.

Vanaf de zomer van 2021 kunnen zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen in hun gemeente een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

TVL

De TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers. Voor de periode oktober tot en met december geldt daarnaast de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni).

Verder heeft een bedrijf minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel compenseert de TVL-regeling maximaal 50%. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.

Aanvragen

Ondernemers kunnen de verlengde TLV aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de 1e TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!