Het zijn ongekende tijden. De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken raken ons allemaal, maar misschien de ondernemer nog wel het meest. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste maatregelen en acties die u kunt ondernemen.

Maatregel 1: Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Verwacht u een omzetverlies van minimaal 20% dan kunt u bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, voor een periode van drie maanden. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Deze regeling is nog niet uitgewerkt en kan nog niet worden aangevraagd, zodra meer informatie hierover bekend is ontvangt u van ons een update.

Maatregel 2: Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het kabinet stelt een regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. U kunt voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. De regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Indien u het vermoeden heeft om voor deze regeling in aanmerking te komen adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw gemeente om de aanvraag alvast te starten.

Maatregel 3: Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes van de Belastingdienst
U kunt eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderings- en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen indien er sprake is van een openstaande belastingschuld. Hiermee bedoelen wij niet de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Maatregel 4: Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren. Denk aan de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Het kabinet komt met een compensatieregeling met maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

  • Welke acties kunt u nog meer nemen?
    Heeft u een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting over het jaar 2020 ontvangen en moet u deze maandelijks betalen? Met behulp van een voorlopige aangifte kunnen wij de aanslag aanpassen zodat u maandelijks minder of zelfs niets hoef te betalen.
  • Beoordeel uw maandelijkse kosten om te bepalen of daar op korte termijn besparingen zijn te realiseren. Indien u een huurpand heeft kunt u bijvoorbeeld in overleg treden met uw verhuurder.
  • Neem contact op met uw debiteuren en crediteuren om eventuele betalingstermijnen te verkorten of te verruimen.
  • Heeft u een financiering neem dan contact op met uw bank/verstrekkende partij. Diverse banken hebben uitstel aangekondigd van rente en aflossingen.
  • Heeft u per direct een financiering nodig? De overheid heeft een borgregeling waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.
  • Indien u in dienst bent van uw eigen B.V. kunt u eventueel uw salaris verlagen.

Vanuit de overheid zijn er diverse informatie sites beschikbaar zoals:
www.rivm.nl 
www.rijksoverheid.nl
www.rvo.nl
www.kvk.nl

Deze situatie is voor ons allen onbekend en nog steeds onduidelijk waar dit naartoe gaat, op korte termijn en langere termijn. Wij doen ons uiterste best om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Indien u aanvullende vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen iedereen heel veel succes en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Erwin Fennema