Corporate Sustainability Reporting Directive

Afgelopen november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive – hierna: CSRD – aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven te...

Registratieplicht incassobedrijven

Vanaf 1 april 2024 geldt er een registratieplicht voor incassodienstverleners. Daarnaast moeten ze aan kwaliteitseisen voldoen. Dit alles om de mensen met schulden beter te beschermen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het...

Kerstpakket in de WKR

Wilt u uw werknemers dit jaar een kerstpakket aanbieden? Het is dan belangrijk om de kosten hiervan op de juiste manier in uw administratie te verwerken om extra belasting te voorkomen. De Belastingdienst ziet een kerstpakket als ‘loon in natura’. Dit loon moet je bij...

Investeren of niet?

Het jaar 2023 loopt inmiddels ten einde en om zoveel mogelijk fiscaal voordeel te behalen is het handig om te kijken naar uw investeringen. Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...

Regeling buitenlandse werknemers

Personeel dat vanuit het buitenland in Nederland komt werken kan extra kosten met zich meebrengen. De 30%-regeling kan hierbij uitkomst bieden. De 30%-regeling is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om buitenlandse werknemers aantrekkelijker te maken voor...