Handreiking studenten- en scholierenregeling

Heeft u plannen om studenten en/of scholieren in dienst nemen? Dan kunt u onder voorwaarden de studenten- en scholierenregeling toepassen en de kwartaaltabel gebruiken. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor u als...