Aanhorigheden in de eigenwoningregeling

Volgens de Wet IB 2001 vallen onder de eigen woning ook de daarbij behorende “aanhorigheden”.  De vaststelling of een aanhorigheid bij de eigen woning hoort, is van belang voor het eigenwoningforfait of dat een bezitting in box 3 moet worden belast. Het heeft ook...