Starters op de woningmarkt

Voor de starters op de woningmarkt hebben we een kort overzicht gemaakt van de kosten eigen woning die wel- en die niet aftrekbaar zijn. Overzicht kosten Aftrekbare kosten: notariskosten en kadastrale rechten voor hypotheekakte, inclusief btw taxatiekosten (alleen om...

Waardebepaling vastgoed via vooroverleg

Wilt u voorafgaand aan het indienen van de aangifte van uw klant zekerheid krijgen over de waarde van vastgoed? Vanaf 15 juli doet u dit niet meer met een aanvraag voor een gezamenlijke taxatie, maar voortaan gaat dit via een aanvraag tot vooroverleg.  In het verzoek...