Nieuwe versie Kennisdocument Wtl

Op 13 augustus 2021 is versie 8.1 van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gepubliceerd.   In deze versie zijn de bedragen en jaartallen met betrekking tot het Jeugd-LIV geactualiseerd. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2021.   Meer informatie...

Start terugbetaling onterecht berekende kosten

De Belastingdienst herstelt een jarenlang gemaakte systeemfout en verlaagt alsnog ten onrechte in rekening gebrachte aanmanings- of dwangbevelkosten. De terugbetaling van deze kosten is gestart en loopt tot eind 2021.   Burgers en bedrijven die 1 of meer aanslagen...

Handreiking registratie onderhandse akten

In deze handreiking zetten we de belangrijkste informatie over (de registratie van) onderhandse akten op een rijtje. U krijgt antwoord op vragen als: “Welke onderhandse akten zijn er?”, ”Welke gegevens registreert de Belastingdienst?” en “Hoe biedt u akten aan?”.  ...

TVL ook voor startende ondernemers

Veel startende ondernemers konden geen gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanwege de voorwaarden. Er is echter een nieuwe steunmaatregel, waardoor dit wel kan.   Als startende ondernemer was het onmogelijk om de TVL aan te vragen vanwege de...