De brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ is weer actueel. De teksten hebben een make-over gehad en zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

In de brochure leest u welke (bedrijfs)gegevens een ondernemer moet bewaren. Ook leest u hoe hij deze gegevens bewaart en aanlevert voor controle door de Belastingdienst.

Steeds meer ondernemers hebben een geautomatiseerde administratie. Ook deze administratie moet hij bewaren. Houdt hij zich niet aan deze bewaarplicht? Dan kunnen problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.