Met ingang van 1 januari 2021 is de bijtelling gewijzigd voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting toepassen op de volledige waarde.
 
Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021, geldt een verlaagde bijtelling van 12% (22% -10%).
 
De korting van 10% mag u gebruiken tot een cataloguswaarde van € 40.000. Boven € 40.000 is de bijtelling 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000.
 
Waterstof- en zonnecelauto’s
Voor waterstofauto’s mag u de korting van 10% toepassen over de volledige cataloguswaarde.
 
Vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor zonnecelauto’s. Dit zijn elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
Voor de aandrijving wordt benodigde energie opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat.
De zonnepanelen hebben een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek.
 
Voorbeelden
Hieronder vindt u 2 rekenvoorbeelden.
 
Voorbeeld 1
De werknemer krijgt een zonnecelauto ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021.
De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand.
Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage van € 200.
 
De bijtelling per maand is € 650.
 
€ 85.000 x 12%: 12 = € 850
minus eigen bijdrage € 200
bijtelling € 650
 
Voorbeeld 2
De werknemer krijgt een elektrische auto (geen zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage voor privégebruik van € 200.
 
De bijtelling per maand is € 1.025.
 
(€ 40.000 x 12%): 12 = € 400
(€ 45.000 x 22%): 12 = € 825
totaal € 1.225
minus eigen bijdrage € 200
bijtelling € 1.025
 

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.