Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzicht gepubliceerd van wetten die per 1 januari 2021 in werking treden.

Voorkomen van faillissementen

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met een dreigend faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW)

Betalingsuitstel faillissementen door corona

Ook is een betalingsuitstelregeling opgenomen in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV. Deze tijdelijke regeling gaat 17 december 2020 in. Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel. Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel   tegen de betreffende schuldeiser krijgen, met als doel hun tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. Hiervoor zouden ondernemers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV

Betere samenwerking rechtbanken

Rechtbanken en gerechtshoven kunnen elkaar makkelijker helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit, waardoor rechtszoekenden sneller geholpen worden. Zo worden onder meer de zittingsplaatsen voor de vier concentratierechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel) aangewezen als elkaars zittingsplaatsen, zodat aanbod en capaciteit snel op elkaar afgestemd kunnen worden. In deze rechtbanken worden gespecialiseerde strafzaken behandeld, bijvoorbeeld over fraude, milieucriminaliteit of terrorisme. Voor andere soorten zaken wordt het mogelijk dat tijdelijk zittingsplaatsen van andere gerechten worden aangewezen. Hiervoor hoeven zaken niet meer overgedragen te worden.

Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Mensen met problematische schulden krijgen betere hulp, doordat gemeenten na de instelling van een beschermingsbewind de rechter mogen adviseren over oplossingen. Dat kan voortzetting van het schuldenbewind zijn of een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wet, die mede namens staatssecretaris Van ’t Wout van SZW is opgesteld. Het adviesrecht voor gemeenten zorgt ervoor dat mensen met schulden de meest passende vorm van ondersteuning krijgen.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Herziening beslag- en executierecht

Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien. De wet wordt in drie stappen ingevoerd, waarbij per 1 oktober 2020 al is geregeld dat in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de inboedel van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Per 1 januari 2021 is het niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Zo komen mensen niet onder het bestaansminimum en houden zij geld over om van te leven.

Herziening beslag- en executierecht

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.