Begin juli stuurt de Belastingdienst een brief aan 1.300 instellingen waarvan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is beëindigd. De brief is een verzoek aan het bestuur om gegevens over het vermogen van de ex-ANBI aan de Belastingdienst door te geven.

Het gaat om de gegevens over het boekjaar 2018. De Belastingdienst moet deze vóór 1 september 2019 hebben ontvangen.

Hoe?
Voor het doorgeven van de gegevens gebruikt u het formulier ‘Opgaaf Vermogen en schenkingen 2018 Voormalige ANBI’s’.

Waarom?
Met de beëindiging van de ANBI-status vervallen bepaalde belastingvoordelen voor de instelling van uw klant. Met de schenkings- en vermogensgegevens die u aan de Belastingdienst doorgeeft, kan de Belastingdienst controleren of over schenkingen schenkbelasting is betaald. Het kan ook zijn dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Boete
Als de Belastingdienst de gevraagde gegevens niet ontvangt, kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over ANBI’s op belastingdienst.nl.

Lees de voorbeeldbrief.

Gerelateerd artikel
Algemeen Nut Beogende Instelling: rechten én plichten