De Belastingdienst stuurde eind maart ruim 110 brieven aan ‘All you can eat’-restaurants in heel Nederland. De brief wijst de restauranthouders op de 4 belangrijkste administratieve tekortkomingen in deze sector. Waarom deze aanpak bij deze specifieke sector? Een interview met Jan Vedder, projectleider Landelijke Aanpak Horeca bij de Belastingdienst.

“Deze 4 tekortkomingen zijn gebaseerd op problemen die de Belastingdienst in de afgelopen jaren heeft geconstateerd bij controles van deze sector. Ook hebben we gegevens van strafrechtelijke FIOD-onderzoeken gebruikt”, zo vertelt Jan. “De tekortkomingen liggen bij de bewaarplicht, het te hanteren btw-tarief, het kassasysteem en de inhuur van personeel.”

Onderzoek
In de brief geeft de Belastingdienst een toelichting op het onderzoek dat de dienst de komende maanden gaat uitvoeren. “We vermoeden dat de tekortkomingen zich specifiek voordoen bij restaurants met het ‘All you can eat’-concept. Het doel van het onderzoek is om in fiscaal opzicht meer zicht te krijgen op dit concept, om het vermoeden te onderbouwen en de kennis over de problematiek te vergroten.”

“Bij deze onderzoeken informeren we de restauranthouders over de specifieke problematiek. Ze kunnen de informatie gebruiken om na te gaan of de eigen administratie op orde is. Ook nodigen wij hen uit voor een gesprek of we stellen een controle in.”

“Administreren doet de ondernemer ook voor zichzelf”

“Administreren en boekhouden doet de ondernemer niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor zichzelf”, vervolgt Jan. “Als je goed zicht wil houden op het reilen van zeilen van je onderneming, moeten de cijfers en vastleggingen kloppen. Ook met betrekking tot het personeel. Geen fiscale risico’s lopen, dat is voor een ondernemer natuurlijk belangrijk. Een goede administratie is een belangrijke voorwaarde om aan de wettelijke aangifte- en betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.”

Kassasysteem: hart van de onderneming
“Bij de ‘All you can eat’-restaurants die de Belastingdienst heeft gecontroleerd, is gebleken dat een goed en betrouwbaar kassasysteem onmisbaar is voor een goede bedrijfsvoering. Bij de keuze van de kassa is de omvang van het restaurant een belangrijke factor. Maar ook het aantal transacties en logistieke bewegingen. Voor een eetcafé met 20 stoelen heb je bijvoorbeeld een heel ander kassasysteem nodig dan voor een grote restaurantketen.”

 “Een betrouwbaar kassasysteem is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering”

“Een goed kassasysteem registreert de omzet per opbrengstencategorie op productniveau. Een ondernemer krijgt daarmee inzicht in de realisatie van het btw-percentage per categorie. Maar het helpt bijvoorbeeld ook bij het inplannen van personeel, omdat je kunt zien wanneer de omzet wordt gerealiseerd. Daarnaast kun je met zo’n systeem rapporten genereren voor een goede verslaglegging in de administratie. En de ondernemer kan ze ook gebruiken om verantwoording af te leggen.”

Meer informatie
Lees de verstuurde brief.

Wij als FIDURO kunnen u helpen met de inrichting van uw gehele administratie waarbij de focus ligt op automatisering. Zo heeft u 24/7 inzicht in uw onderneming en voldoet uw administratie aan de eisen van de Belastingdienst.

Meer over keurmerkafrekensystemen leest u op www.keurmerkafrekensystemen.nl.
Meer over de eisen aan uw administratie vindt u op belastingdienst.nl.

Op zoek naar meer informatie over Fiduro? Bezoek dan 1 van de volgende pagina’s: