Op belastingdienst.nl is een kort en bondig overzicht gepubliceerd van de belangrijkste gevolgen van de Brexit. Doet u klant zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK) of woont/werkt u daar? Misschien dat ook voor u wat verandert.
 
In het overzicht gaat de aandacht uit naar de overgangsperiode tot 31 december 2020 en de periode vanaf 1 januari 2021.
 
Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende vragen van belang:
  • Wat betekent de Brexit voor de btw?
  • Wat betekent de Brexit voor de conserverende aanslag van uw klant?
  • Wat betekent Brexit voor de douanezaken van uw klant?
  • Dit verandert bij de Douane als uw klant terugkeert uit het VK?
Meer informatie
Meer informatie over de gevolgen van de Brexit leest u op brexitloket.nl of rijksoverheid.nl/brexit. Uw klant kan ook de Brexit Impact Scan doen.
 

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.