Starters op de woningmarkt

Voor de starters op de woningmarkt hebben we een kort overzicht gemaakt van de kosten eigen woning die wel- en die niet aftrekbaar zijn. Overzicht kosten Aftrekbare kosten: notariskosten en kadastrale rechten voor hypotheekakte, inclusief btw taxatiekosten (alleen om...

Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor bedrijven uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die in een aantal...

Wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020

De bijtellingpercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020. Deze wet is onderdeel van het Belastingplan 2020. Het gaat om de volgende wijzigingen: Datum 1e toelating in 2020 Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is...