De Belastingdienst ziet in de praktijk dat erfgenamen vaak ten onrechte vergeten een ervenrekening op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting (IB). De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten de inkomsten uit een ervenrekening dan ook aangeven in box 3 van hun aangifte IB. 

Krijgt u te maken met een dergelijke situatie? Let er dan op dat u het aandeel van de ervenrekening tijdig opgeeft in de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook een deel van het overige vermogen dat in de (onverdeelde) nalatenschap zit.

Handelswijze
In het jaar van overlijden van de erflater geeft de fiscale partner van de overledene of een vertegenwoordiger van de erfgenamen het saldo van de ervenrekening aan in het F-biljet van de erflater.

In het jaar ná het jaar van overlijden van de erflater moet u het aandeel in de ervenrekening van uw klant aangeven in zíjn aangifte IB. U geeft zijn deel van deze bankrekening aan onder bank- en spaarrekeningen. Dit geldt ook voor zijn aandeel in het overige vermogen van de nalatenschap.

In het jaar dat de nalatenschap is verdeeld tussen en/of ter beschikking is gesteld aan de erfgenamen kunnen 2 situaties ontstaan:

  1. De erfgenamen heffen de rekening op: u hoeft de ervenrekening niet meer op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting.
  2. De ervenrekening blijft bestaan: u moet het deel van uw klant nog steeds opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie
Op de internetsite van de Belastingdienst leest u meer over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over andere (fiscale) zaken die van belang zijn na een overlijden? Neem van contact met ons op.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!